GDPR - Regulamentul General Pentru Protectia Datelor Personale

Stimati Clienti,

De la 25 mai 2018, se modifica normele care reglementeaza protectia datelor cu caracter personal. De la aceasta data, intra în vigoare Regulamentul General din 27 aprilie 2016 privind protectia datelor cu caracter personal (denumit în continuare „RGPD”). De aceea, adresam atât Clientilor nostri, cât si Potentialilor Clienti, prezenta informare prin care va aducem la cunostinta modul în care prelucram datele dvs. cu caracter personal.

Administratorul Datelor

Administratorul datelor dvs. cu caracter personal si, asadar, entitatea care decide cu privire la scopurile si modurile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal este SC Ecovape SRL cu sediul in Bucuresti, BD Ferdinand I nr.130 (denumita în continuare: Ecovape). Furnizarea datelor este benevola, dar este necesara pentru încheierea contractului si realizarea ulterioara a serviciului.

Obtinerea de informatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazurile legate de protectia datelor cu caracter personal, puteti contacta Inspectorul pentru Protectia Datelor la adresa de e-mail contact@ecovape.ro sau în scris, pe adresa sediului nostru.

Obtinerea datelor si scopul prelucrarii acestora

Prelucram datele dvs. cu caracter personal pentru ca acest lucru este necesar pentru executarea contractului încheiat cu dvs., si anume pentru executarea serviciilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera b din RGPD), inclusiv pentru:

înregistrarea Utilizatorului în sistemul de comenzi si asigurarea serviciilor catre Utilizator, inclusiv prezentarea de oferte de produse si realizarea comenzilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera b din RGPD)
examinarea plângerilor si reclamatiilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera c din RGPD);
formularea de pretentii legate de contractul de asigurare încheiat (conform articolului 6 alineatul 1 litera f din RGPD), situatie în care interesul legitim este reprezentat de dreptul de a formula pretentii;
în scopuri legate de arhivare (conform articolului 6 alineatul 1 litera c din RGPD);
în scopuri statistice (conform articolului 6 alineatul 1 litera f din RGPD), situatie în care scopul legitim al administratorului este reprezentat de detinerea de informatii privind statisticile operatiunilor pe care le efectuam, ceea ce ne poate permite îmbunatatirea activitatii pe care o desfasuram.
În plus, dispozitiile legale ne impun prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri fiscale si contabile.

Mai putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing, si anume pentru promovarea produselor si serviciilor noastre. Daca facem acest lucru fara a utiliza mijloace electronice de comunicare, temeiul legal pentru aceste operatiuni este articolul 6 alineatul 1 litera f din RGPD, deoarece scopul legitim al administratorului îl reprezinta desfasurarea de operatiuni de marketing. Daca facem însa acest lucru utilizând mijloace electronice de comunicare, precum e-mail, telefon, atunci, având în vedere alte dispozitii legale în vigoare, vom prelucra datele doar pe baza acordului dvs. (conform articolului 6 alineatul 1 litera a din RGPD).

Beneficiarii datelor

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise altor entitati care prelucreaza datele dvs. în nume propriu, printre altele catre:

entitati care desfasoara activitati de posta sau curierat;
organelor de stat sau altor entitati autorizate prin lege, în scopul îndeplinirii obligatiilor care ne revin (administratii financiare, organe de urmarire etc.);
entitati care opereaza sistemele noastre de telecomunicatii (firme de hosting, furnizori de servicii IT);
entitati care presteaza pentru noi servicii de asistenta juridica, fiscala, de contabilitate sau consultanta.

Durata stocarii datelor dvs.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe durata valabilitatii contractului (a realizarii serviciului), dar si dupa încetarea acesteia:

Datele cuprinse în contracte – pâna la momentul prescrierii pretentiilor rezultate din contract (cel mult 10 ani de la data încheierii executarii contractului);
În scopuri prevazute de dispozitiile legale, în special obligatia de stocare a documentelor contabile, de emitere de facturi etc.;
Documentele privind garantia legala si reclamatiile vor fi stocate timp de un an de la expirarea garantiei legale sau de la solutionarea reclamatiei;
Date pentru scopuri de marketing:
în cazul prelucrarii datelor pe baza unui acord – pâna la momentul retragerii acestuia;
în cazul prelucrarii datelor pentru un scop legitim al Ecovape – pâna la momentul formularii unei opozitii;
Date prelucrate cu ajutorul formularului de contact – pâna la momentul prescrierii eventualelor pretentii (cel mult 3 ani).
Drepturile în ceea ce priveste prelucrarea datelor

Aveti dreptul de acces la datele dvs. si de a le modifica, sterge si de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a transfera datele, dreptul a formula opozitie, dreptul de a retrage acordul în orice moment, fara efect asupra legalitatii prelucrarii care a fost efectuata în baza acordului înainte de retragerea acestuia (în masura în care aceasta prelucrare este realizata în baza unui acord).

În plus, în situatia în care considerati ca prelucrarea pe care o efectuam încalca dispozitiile RGPD, aveti dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal.